Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.tvujcaj.cz pro prodej čajů a čajových příměsí.

1. Všeobecná ustanovení
a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále podmínky) upravují smluvní vztah mezi www.tvujcaj.cz (Vedení: Veronika Hemzová, IČ: 02655969, adresou Neumannova 2047/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, email: kontakt@tvujcaj.cz) a zákazníkem. Podmínky platí na všechny objednávky v rámci České republiky.

2. Uzavření smlouvy, platba
a. Nabídka na www.tvujcaj.cz (dále Firma) nezavazuje zákazníka odeslat objednávku.
b. Po odeslání objednávky (a tím závazné přijetí nabídky) obdrží zákazník potvrzení objednávky na jím uvedenou emailovou adresu. Toto potvrzení je zároveň potvrzením smluvního vztahu mezi Firmou a zákazníkem.
c. Objednávka bude uhrazena včetně nákladů na poštovné na konto:
Veronika Hemzová
Číslo účtu: 2600539121/2010
Banka: Fio banka, a.s.
Variabilní symbol: Číslo objednávky (číslo objednávky je velmi důležité! Prosím řádně jej vyplňte, abychom bez prodlení mohli odeslat Vaši zásilku)

Uzavřením smlouvy se zákazník zavazuje uhradit ihned kupní cenu na účet Firmy.
       
d. V případě prodlení platby vinou zákazníka  náleží Firmě úrok z prodlení. Roční úrok z prodlení činí 5% dlužné částky.
e. Firma je ochotna akceptovat platby prostřednictvím Paypal-konta (provozovatel Paypal(Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg). Zprostředkovatelské poplatky mezi zákazníkem a Paypal se výhradně řídí obchodními podmínkami Paypal.
f. Rovněž akceptujeme jiné elektronické platby(GoPay, PaySec, Moneybookers) či platby kreditní kartou.
   
3. Příprava bylinných směsí
a. Vzhledem k tomu, že připravujeme směs na základě Vašeho požadavku, neseme zodpovědnost pouze za kvalitu použitých bylin. Nikoliv za složení směsi či její použití.

4. Dodání
a. Objednané zboží je zasláno poštou na zákazníkem uvedenou adresu.
b. Zboží je odesláno výhradně až po obdržení celé kupní ceny na výše uvedený bankovní účet či prostřednictvím jiné akceptované elektronické platby.

5. Právo odstoupení od smlouvy
a. Firma si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
i. Při náhlém nedostatku surovin
ii. Při nesprávné či ne ve správný čas doručené dodávce zboží Firmě. Firma se v takovém případě zavazuje neprodleně informovat zákazníka. Již provedené úkony, zejména přijatá platba od zákazníka budou neprodleně navráceny.

6. Závady na zboží
a. V případě vzniku závady na zboží platí zákon. Firma neručí za závady vzniklé během přepravy zásilky.
b. Firma ručí za případné škody vzniklé hrubým porušením zákona ze strany www.tvujcaj.cz.

7. Majetkové vztahy
a. Čajová směs je až do doručení celé částky kupní ceny včetně poštovného majetkem Firmy.
b. Kupující má právo na vyrovnání pokud jeho protinávrh má oporu v zákonu či je uznaný www.tvujcaj.cz

8. Reklamace
a. Vzhledem k tomu, že produktem www.tvujcaj.cz je potravinou, neumožňuje firma výměnu zboží v případě, že byla porušena etiketa nalepená přes uzávěr balení.
b. V případě  prokázané závady na zboží nevzniklé během přepravy náleží zákazníkovi neprodleně navrácení již uhrazené kupní ceny.